Bota urinvägsinfektion

Förebygga
Med ett par relativt enkla åtgärder kan man förebygga urinvägsinfektion eller dess symtom.

1). God hygien är viktigt, det minskar chansen för bakterier att växa till sig eller få fäste.
2). Drick mycket vatten.
3). Det är bra att urinera så snabbt som möjligt efter sex.

Dessa åtgärder kan eliminera en stor del av de bakterier som annars kan stanna kvar i urinröret. Töm blåsan ofta, om du urinerar regelbundet kan det ha en viss förebyggande effekt.
Förebyggande tips kan även användas för att minska besvär även när du har infektionen. När du har en pågående infektion bör du avstå från samlag eftersom det kan förvärra besvären.

Behandlingar
Urinvägsinfektion är sällan en allvarlig sjukdom. Koppen oftast läker ut infektionen av sig själv och besvären är i de flesta fall relativt milda. Men infektionen kan föra med sig smärtsamma och besvärliga symtom. Sjukdomen kan åtgärdas med effektiva och skonsamma behandlingar.

Ett flertal sorters antibiotika kan sättas in mot urinvägsinfektioner. En antibiotikakur brukar leda till läkningstiden förkortas samt eventuella symtom lindras. Under gynnsamma förutsättningar kan läketiden förkortas drastiskt.

Längden på en antibiotikakur kan skilja sig väldigt mycket beroende på om infektionen är allvarlig eller lindrig. En kur kan vara i allt från 3 till 14 dagar. De längre behandlingarna är främst mot allvarliga urinvägsinfektioner.

Tre populära antibiotika som är effektiva mot urinvägsinfektioner är:

  • Pivmecilliinam
  • Nitrofurantoin
  • Trimetoprim
  • Ceflaosporiner eller flourokinoloner är två andra grupper antibiotika som har god effekt mot infektionen

En sorts antibiotika som är både snabbverkande och potent är Trimetoprim. Besvär och symtom kan reduceras cirka 24 timmar efter intag om förhållandena är gynnsamma. Eftersom trimetoprim är effektivt och ger snabb effekt är det en av de vanligaste kurerna mot återkommande urinvägsinfektioner. En kur kan vara allt mellan 3 till 14 dagar lång, men de flesta behöver bara en av de kortare behandlingarna.

Återkommande eller tätt återkommande besvär innebär att man ofta behöver utföra grundligare undersökningar och prover för kontrollera potentiella orsaker till de upprepade problemen. Täta behandlingar leder även till ökad risk för resistens hos bakterierna, därför brukar man blanda och inte använda antibiotika ur samma grupp varje kur.