Kronisk urinvägsinfektion

Infektioner i urinvägar och urinblåsa är bland de absolut vanligaste besvären i underlivet hos kvinnor. Även män drabbas även om det inte är lika vanligt. Över hälften av alla kvinnor kommer att få minst en urinvägsinfektion under sin livstid och många kommer få mer än en.

Det är även relativt vanligt att drabbas av återkommande infektioner. Urinvägsinfektioner som kommer tätt inpå varandra och återkommer många gånger kallas ofta för kronisk urinvägsinfektion.

Vad menas med kroniska eller återkommande infektioner?
Kroniska urinvägsinfektioner används främst för att beskriva infektioner som upprepas inom en relativt kort tidsperiod. Återkommande infektioner har en liknande betydelse som kroniska infektioner, det vill säga att besvären att besvären återkommer relativt tätt.

Återkommande/kroniska besvär brukar vanligen beskrivas som minst två urinvägsinfektioner inom sex månader eller minst tre infektioner på ett år.

Hur vanligt?
En hur vanligt är det med återkommande eller kroniska urinvägsinfektioner? Det är inte helt lätt att svara på men det finns lite siffror som kan ge en uppfattning.

Det uppskattas att ungefär 10% av alla svenska kvinnor över 18 år får behandling för minst en urinvägsinfektion per år. Detta är ett ganska stort antal, en vanlig uppskattning är att det rör sig om runt 350 000 kvinnor. En stor del av dem behandlas för fler än en infektion per år. Mellan 30 till 50 % denna grupp behandlas för fler än en urinvägsinfektion varje år.

Yngre kvinnor och kvinnor efter klimakteriet drabbas oftare av urinvägsinfektioner än andra grupper, och lider oftare av återkommande besvär.

Särskilda åtgärder
Om en person har återkommande infektioner kan det krävas extra åtgärder för att komma till rätta med besvären.

  • Infektionen kan behandlas med antibiotika för att minska läketiden och milda symtomen. Men när man måste behandla många gånger tätt inpå varandra kan det finnas risk för resistens. Man brukar därför blanda och använda olika sorters antibiotika för att minska risken att bakterien blir resistent
  • Personer som har upprepade besvär känner ofta igen besvären själva och kan få antibiotika utskrivet i förväg. De kan då påbörja behandlingen själva när de får en ny infektion. Under vissa omständigheter kan även antibiotika skrivas ut som en förebyggande behandling
  • När en person drabbas av återkommande infektioner är det att rekommendera att göra vidare utredningar. Läkare kontrollerar ofta urinblåsan och urinvägen för att kolla upp att de fungerar som de ska samt att det inte finns hinder ökar infektionsrisken. Undersökningarna kompletterar ofta med ytterligare prov och odlingar för att gå till botten med problemet
  • Om personen är äldre, särskilt äldre kvinnor, kan det finnas gynekologiska anledningar till varför infektionerna återkommer. Ett vanligt exempel är torra slemhinnor i underlivet på grund av låga halter östrogen. Denna sorts besvär kan åtgärdas med bland annat lokala östrogenpreparat