Kvinna

Infektioner i urinvägar och urinblåsa är betydligt vanligare hos kvinnor än män. Det finns ett flertal anledningar till varför kvinnor drabbas oftare. Alternativa namn på sjukdomen är UVI, cystit eller nedre urinvägsinfektion.

Därför drabbas kvinnor ofta
Kvinnans urinrör är mer sårbart för infektion. Kvinnors urinrör är kortare och sitter placerat på en position som gör det mer känsligt för intrång av bakterier. Ett kortare urinrör och större sannolikhet att få in bakterier i underlivet och urinröret leder till att urinvägsinfektioner är ett vanligt underlivsbesvär hos kvinnor.

Andra riskfaktorer är sexuell aktivitet(särskilt med en ny partner), kontakt med spermiedödande medel, användning av kateter eller nedsatt allmäntillstånd eller immunförsvar. Vidare kan parasiter eller sexuellt överförbara sjukdomar öka risken att drabbas. Ärftliga orsaker kan ha en viss inverkan, om andra familjemedlemmar drabbas ofta finns det viss risk att du kan få urinvägsinfektion oftare.

Om du har svårigheter att tömma blåsan kan de öka sannolikheten att få UVI. Om urinblåsan inte töms ordentligt kan det leda till bakterietillväxt vilket kan leda till infektion.

Kvinnor efter klimakteriet och gravida drabbas särskilt ofta. Kvinnor i eller efter klimakteriet drabbas oftare bland annat på grund av sköra slemhinnor samt förändringar i underlivets bakterieflora. Förändringarna leder till att bakterierna lättare får fäste och infektera urinvägarna. Hos gravida kan förändringarna i kroppen leda till ökad sårbarhet för infektion, vilket leder till större sannolikhet att få cystit.

Orsak
Det är intrång av bakterier i urinrör som orsakar urinvägsinfektion. Bakterierna infekterar urinrör och sprider sig till urinblåsan. Den vanligaste bakterien som orsakar infektion hos både män och kvinnor är E.Coli. Hos kvinnor står E.Coli för en något större del av fallen än hos män. Andra bakterier som ger upphov till cystit är Staphylococcus, Saprophyticus, Klebsiella, proteus. Enterobakter kan även orsaka UVI.