Män

Urinvägsinfektioner kan drabba båda könen. Även om kvinnor drabbas oftare är det inte helt ovanligt att även män får infektioner i urinrör och urinblåsa. Mäns lägre benägenhet att utveckla infektioner i urinrör och urinblåsa beror bland annat på att ett längre urinrör ger ett bättre skydd. Vidare sitter mäns urinrör i en position som är mindre sårbar för att få in bakterier.

Skillnader mellan män och kvinnor
Män får urinvägsinfektioner på grund av samma anledningar som kvinnor, nämligen att bakterier infekterar urinröret och urinblåsan. Det är i regel samma bakterier som orsakar infektion, men bakterier som E.coli orsakar en något mindre andel av alla fall hos männen. Enterobacter står för en något större andel av fallen. När män drabbas av urinvägsinfektioner är prostatakörteln ofta inblandad.

I många fall när män får urinvägsinfektion beror det på att det finns riskfaktorer eller fel som ökar risken att drabbas. Det handlar ofta om någon form av avflödeshinder, sten i urinvägar eller missbildningar.

Symtom
Symtomen hos män och kvinnor är väldigt liknande. Män kan drabbas av både nedre urinvägsinfektion/UVI (cystit) och njurbäckeninflammation.

De klassiska symtomen är:

  • Du måste urinera oftare
  • Smärta när du urinerar
  • Du känner ett ovanligt stort behov att kissa oftare
  • Blod i urinen

Ett annat symtom som kan uppträda är lätt smärta i nedre delen av magen, ofta lokaliserad vid urinblåsan. Du kan även känna dig lite småfrusen i samband med infektionen.

Njurbäckeninflammation är en allvarligare infektion som ger väldigt snarlika symtom som UVI, men besvären är i regel betydligt kännbarare. Allmäntillståndet påverkas oftast kraftigt. Om du har njurbäckeninflammation känner du dig oftast riktigt sjuk och trött. Feber och illamående är vanligt.