Medicin

Trimetoprim tablett
Trimetoprim tablett finns i två doseringar, 100 och 200 mg. Läkemedelet är ett potent och snabbverkande antibiotika. Trimetoprims effekt kan beskrivas som att bakteriens förökning hindras och infektionen stoppas från att ske eller försvinner från kroppen. Läkemedelet uppnår dess verkan genom att förhindra en bakteries produktion av foliate.

Används mot:

  • Urinvägsinfektioner
  • I förebygande syfte för att förhindra urinvägsinfektioner

Tabletterna intas via munnen(oralt). Dosen ska intas två gånger i dagen i mellan tre till 14 dagar beroende hur allvarlig infektion det rör sig om. De flesta får först Trimetoprim 200mg utskrivet.
Läkemedlet kan användas i förebyggande syfte för att förhindra infektioner. Då får man oftast 100 mg dosen utskriven.

Tabletterna intas med vatten. Det är valfritt om du vill ta tabletterna med eller utan mat. När du får en behandling med Trimetoprim kommer du få mer detaljerade rekommendationer. Följ alltid läkarens rekommendationer noggrant. Tänk på att det är viktigt att alltid slutföra hela kuren även om du känner dig frisk.

Vem kan använda Trimetoprim:

  • Generellt kan alla kvinnor och män över 18 använda läkemedlet

Använd inte om:

  • Om du är gravid
  • Om du har njur eller blodsjukdomar
  • Trimetoprim kan reagera negativt med andra läkemedel. Stäm av med läkare innan om du använder andra mediciner

Pivmecillinam
Är en sorts antibiotika som ingår i ett par läkemedel som kan används mot urinvägsinfektioner. Ämnet ingår i bland annat Penomax och Selexid. Penomax finns i 200 mg tablett. Selexid finns i 200 och 400 mg tablett. Läkemedlet dödar eller förhindrar tillväxten på bakterien som orsakar infektionen. Detta hjälper kroppen att läka ut infektionen snabbare och symtomen reduceras. Pivmecillinam är ett av vanligaste antibiotikan mot urinvägsinfektioner.

Båda läkemedlen är främst till för behandling av infektioner i urinvägar och urinblåsan. Exakt intag och hur länge du ska ta kuren varierar beroende på vilken dosering, läkemedel samt graden av allvarlighet på infektionen. Den exakta kuren och doseringen skrivs ut av läkare och det är väldigt viktigt att följa alla instruktioner noggrant och alltid slutföra hela behandlingen.

Generellt brukar läkemedel med Pivmecillinam intas mellan en till tre gånger per dag under en period som kan variera mellan 3 till 10 dagar. I många fall är kuren mellan 3-5 dagar lång, men det kan även behövas behandlingar upp till 14 dagar i vissa fall.

Nitrofurantoin
Är en antibiotika som finns i läkemedlet furadantin. Läkemedlet finns i doseringarna 5 och 50 mg tabletter. Ämnet har en bakteriedödande verkan och har god effekt mot urinvägsinfektioner. Den bakteriedödande effekten motverkar infektionen, kortar ner länkningstiden samt reducerar symtom. Läkemedel med Nitrofurantoin är bland de mest använda medicinerna mot urinvägsinfektioner.

Vilken dosering samt hur lång behandling du behöver beror din infektion. Behandlingen bedöms av läkare och generellt blir behandlingen längre ju allvarligare urinvägsinfektionen är. Följ alltid alla anvisningar noggrant samt slutför alltid hela kuren även om symtomen har försvunnit.

Även om alla behandlingar är individuellt anpassade kan man säga att normaldosen för vuxna är 3 tabletter per dag under 5 dagar. Barn ska ha 3 mg per kilo kroppsvikt och dygn med ett minimum av två doser under en vecka.