Symtom

Urinvägsinfektioner orsakas av bakterier som infekterar urinrör och urinblåsa. Sjukdomen kallas alternativt för UVI eller blåsakatarr. UVI kan utvecklas till en allvarligare infektion som sprider sig till njurarna och njurbäckenet. Detta kallas för pyelonefrit eller njurbäckeninflammation.

Både blåskatarr och njurbäckeninflammation uppvisar symtom som kan observeras och relativt lätta att känna igen.

Symtom på blåskatarr
UVI eller nedre urinvägsinfektion ger sällan upphov till större besvär i samband med infektionen. Symtomen är oftast milda och påverkar i de flesta fall inte allmäntillståndet särskilt mycket. Sjukdomen läker oftast ut av sig själv. Det finns dock alltid undantag och UVI kan föra med sig besvär eller smärta.
Symtomen kan visa sig lite annorlunda beroende på ålder.

Symtom för vuxna:

 • Du behöver kissa oftare
 • Sveda eller smärta vid urinering
 • Urinblåsan känns ofta full och det finns ett behov att tömma den ofta
 • Smärtor i den nedre delen av magen, oftast runt urinblåsan eller över blygdbenet
 • Lätt illamående
 • Urinen kan bli grumlig och missfärgad. Den kan även börja lukta illa
 • Många känner att de inte kan tömma blåsan ordentligt
 • Blod i urinen
 • En del känner sig lite frusna. Vidare kan man känna sig lite dålig men feber är sällsynt

Symtomen kan uppträda enskilt eller flera åt gången. Om du upplever två eller fler symtom samtidigt utan att det finns några andra besvär med underlivet har du troligen en urinvägsinfektion. När tecknen på infektion är osäkra eller vaga kan man komplettera med urinprov för att få en säkrare diagnos. Om du är osäker på symtomen kan du alltid kontakta vården för vidare undersökning.

Barn:
När barn får urinvägsinfektion visas symtomen mindre tydligt än hos vuxna. Barn uppvisar ofta väldigt diffusa symtom som slöhet, nedsatt aptit, kräkningar samt att de är ovanligt lättirriterade.
Äldre:

Även äldre kan uppvisa symtom annorlunda än vuxna. Symtomen kan vara väldigt vaga och diffusa och därför svåra att diagnostisera. Ett par diffusa symtom är försvagat allmäntillstånd, förvirring, ökad inkontinens eller plötslig inkontinens.

Blåskatarr med vaga symtom är särskilt vanlig hos äldre personer, diabetiker eller personer med nedsatt immunförsvar. Svårigheten att ställa diagnos kan leda till att urinvägsinfektionen inte upptäcks. Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till den njurbäckeninflammation som är en betydligt svårare infektion. Njurbäckeninflammation kan leda till påtagliga besvär och kraftigt försämrat allmäntillstånd.

Symtom på Njurbäckeninflammation
Tecken på njurbäckeninflammation kan vara väldigt lika symtomen på nedre urinvägsinfektion. Det som skiljer mest är att symtomen är mer kännbara än nedre urinvägsinfektion. Vidare blir man oftast riktigt dålig i samband med infektionen och allmäntillståndet påverkas ofta väldigt mycket.

 • Du blir riktigt sjuk och trött
 • Feber och illamående
 • Värk / smärta i ländryggen eller på sidan av magen
 • Symtomen är för övrigt liknande blåskatarr men är generellt betydligt påtagligare

Diagnos på njurbäckeninflammation kan ställas på upplevda eller observerade symtom samt urinprov om det är visar sig nödvändigt.