Tranbär

Tranbärsjuice är en av de mer kända huskurerna mot urinvägsinfektioner. Tranbär är en av de äldsta huskurerna och i likhet med andra huskurer finns det viss debatt om vilken verkan den har. Det enklaste sättet att använda tranbär som kur är att dricka juice. Förutom juice finns det kapslar som innehåller högre koncentrationer vilket ska ge en bättre effekt.

Så ska det fungera
Tranbär i juice eller kapslar ska fungera genom sitt låga PH. Drycken eller kapslarna sägs genom sin surhets sänka urinens PH-värde. Detta ska göra det svårare för bakterierna att växa och trivas. Vidare sägs tranbär även innehålla ämnen som försvårar för bakterier att fästa i urinvägarna.

Effekten omdebatterad
Det är inte helt klarlagt hur bra tranbär fungerar mot urinvägsinfektioner. Många som har provat upplever att juicen eller kapslarna ger god effekt och snabbar på läkningen. Andra som har testat har inte upplevt någon nämnvärd effekt.

Beroende på vem du frågar kommer du att få olika svar, men det finns argument som talar emot samt indicier som kan stödja en eventuell effekt.

Det finns i nuläget inga vetenskapliga bevis eller resultat från studier som tyder på att tranbärsjuice skulle ha någon effekt. Det är inte helt känt vilken effekt tabletter eller kapslar har. Det går alltså inte att helt säkert säga om kapslar skulle har någon effekt eller vilken verkan de har. För att veta säkert behövs det mer resultat från forskning och studier om kapslar och tabletter med tranbär. Vidare anses det tranbär inte kunna hjälpa män, barn eller person som har kateter.

Trots att det inte finns vetenskapliga bevis finns det indicier som talar för att tranbär kan ha en effekt mot urinvägsinfektion. Från studier som har utförts har det framkommit att det rent teoretiskt skulle kunna finnas en effekt om man intar stora mängder tranbärsjuice under lång tid. Det skulle behövas flera glas många gånger om dagen under en lång tid för en potentiell effekt. Kapslar och tabletter kan potentiellt ge en viss effekt, men den bedöms främst kunna lindra besvär förutsatt att de innehåller rätt mängd tranbär.

En del som har prövat anser att tranbärsjuice eller kapslar fungerar och hjälper dem att bli av med urinvägsinfektioner. Förutom personliga eller andras erfarenheter brukar de som talar för effekten hänvisa till rapporter som bevisar resultaten mot urinvägsinfektioner. Många handlare som hälsokostbutiker rekommenderar även tranbär som botemedel och säger sig ha många nöjda kunder. Enligt handlare och kunder måste det vara osötad, ekologisk transbärsjuice.